به بهانه خبر رسانه فولاد سازان مبنی بر تشدید محدودیت های برقی و کاهش حجم عرضه به دلیل تعطیلی برخی شرکتهای بزرگ فولادی 👈 اندکی تحرک در بازار …

۱۴۰۲/۰۵/۲۲ رسانه فولاد سازان دیروز تحت عنوان یک خبر اعلام کرد که برخی از شرکتهای بزرگ فولادی به دلی...

ادامه مطلب